Ouderraad

Wat doet de oudervereniging.

De oudervereniging is een vereniging waar alle ouders lid van zijn.
Doel van de oudervereniging is het ondersteunen en begeleiden van activiteiten, ten behoeve van de kinderen, om in samenwerking met het team een prettig schoolklimaat te creëren.
De belangrijkste taken van de oudervereniging zijn:
De contacten tussen ouders en team bevorderen.

• Het meewerken van ouders op school bevorderen.
• De ouderbijdrage beheren.
• De ouders vertegenwoordigen bij het team en andere instanties (bijvoorbeeld gemeente).
• Deelnemen aan de organisatie van allerlei activiteiten op school.


Lees meer >

Wie zit er in de Ouderraad?

Kijk hier.


Actueel

 
Molenstraat 42a
6161 CV Sittard-Geleen
t. 046 - 47 46 016
info@bssterrenrijk.nl

Logo BS Sterrenrijk