Algemeen

=

Basisschool Sterrenrijk is gevestigd in de wijk ‘Geleen-Centrum. De basisschool ligt in een wijk met voornamelijk laagbouw, appartementen met rustige straten en veel groenvoorziening.

De leerling-populatie bestaat voornamelijk uit kinderen van ouders die hun bestaan vinden in de industrie in de omgeving, haar toeleveringsbedrijven, kantoren, dienstverlening, enz.

Onze leerlingen zijn grotendeels afkomstig uit de wijk ‘Geleen-Centrum’ en ‘De Kluis’. In onze leerling-populatie zijn alle milieus vertegenwoordigd.

 

Basisschool Sterrenrijk heeft een rijk verleden. In 1974 is op de huidige plek van de school basisschool Meulehook opgericht. Dit genoemd naar de toenmalige graanmolen die in de nabijheid van de school stond. Basisschool Meulehook was een samenvoeging van de St. Aloysiusschool, de Mariaschool en de Agneschool. In deze tijd werd er lesgegeven in het oude gebouw, ondersteunend door de nonnen van het klooster.

Het huidige schoolgebouw vindt zijn oorsprong in de herfst van 1982. Het schoolgebouw bestond toen uit 8 lokalen, een spellokaal en een gemeenschapsruimte. Door de toename van leerlingen is er in de loop van de tijd nog één lokaal bijgebouwd. In 2013 werden de twee scholen in ‘Geleen-Centrum’, Basisschool Meulehook en Basisschool de Drossaert, gefuseerd. De nieuwe naam van deze school werd Basisschool Sterrenrijk.