Schoolmaatschappelijk werk

=

Opgroeien; het gaat niet altijd vanzelf. Op school of thuis kunnen situaties ontstaan die invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Onze schoolmaatschappelijk werker ondersteunt kinderen, leerkrachten en ouders wanneer dit nodig is. De ondersteuning richt zich op problemen op school en/of thuis. Wanneer het nodig is, wordt er contact gezocht met andere organisaties en instanties.

De schoolmaatschappelijk werker is één dag per week aanwezig op school. Daarnaast organiseert SMW ook trainingen in groepsverband. Bijvoorbeeld over rouwverwerking of over het omgaan met gescheiden ouders.