Team

Wie zijn wij

Directie, docenten en onderwijsondersteunend personeel

Team

Op basisschool Sterrenrijk staan wij als team voor de organisatie van de school. Binnen de organisatie is er sprake van een taakverdeling waardoor leerkrachten aan de hand van een functie, bepaalde affiniteit of specialisatie bepaalde werkzaamheden uitvoeren.

Het MT bestaat uit een directeur, een directieondersteuner en twee onderwijscoördinatoren. Het team en het MT dragen samen zorg voor het onderwijskundig en organisatorisch beleid van de school.

Er zijn totaal 16 lesgevende leerkrachten aanwezig binnen de school welke ondersteunt worden door drie onderwijsassistenten. Binnen de school is er een specialisatie aanwezig op het gebied van rekenen, gedrag en hoogbegaafdheid.

Daarnaast heeft de school 3 vakleerkrachten in dienst. 1 vakleerkracht gymnastiek, 1 vakleerkracht muziek en 1 vakleerkracht bewegen op muziek.

Het gebouwbeheer en overige werkzaamheden en ondersteuning binnen de schoolorganisatie wordt verzorgd door de conciërge.