Groepen

b

Onze 250 leerlingen zijn ingedeeld in leeftijds-homogene groepen en leeftijds-heterogene groepen.
De groepen 1 t/m 4 vormen samen de onderbouw, de groepen 5 t/m 8 de bovenbouw. De onderbouw telt 7 groepen, de bovenbouw 6 groepen.

De vakken worden aangeboden op niveau en in samenhang. Dit gebeurt met ingang van schooljaar 2019-2020 in de ontwikkelrijken. Meer informatie hierover vindt u bij ‘Onderwijs’.