Groepen

b

Onze 200 leerlingen zijn ingedeeld in (stam)groepen. We werken met leeftijds-homogene groepen en leeftijds-heterogene groepen.
De groepen 1 t/m 4 vormen samen de onderbouw, de groepen 5 t/m 8 de bovenbouw. De onderbouw telt 4 groepen, de bovenbouw 5 groepen.