Groepen

b

Onze 230 leerlingen zijn ingedeeld in leeftijds-homogene groepen en leeftijds-heterogene groepen.
De groepen 1 t/m 4 vormen samen de onderbouw, de groepen 5 t/m 8 de bovenbouw. De onderbouw telt 4 groepen, de bovenbouw 6 groepen.

De vakken worden aangeboden op niveau en in samenhang. Dit gebeurt in de ontwikkelrijken. Meer informatie hierover vindt u bij ‘Onderwijs’.