MR en OV

=

Medezeggenschapsraad (MR) en oudervereniging (OV)

Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid ligt bij de directie.

Omdat het beleid leerkrachten, leerlingen en hun ouders/verzorgers direct of indirect aangaat, overlegt de directie met de medezeggenschapsraad (MR) en vraagt hun mening, advies of instemming. De MR bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten (3) en ouders (3).

De voorzitter van de MR is mw. Retz.

De oudervereniging (OV) organiseert in samenwerking en overleg met de school gedurende het hele schooljaar activiteiten zoals bijvoorbeeld de sinterklaas- en kerstviering, carnaval, het schoolfeest, het maken van schoolfoto’s en assistentie bij schooluitstapjes. De voorzitter van de OV is mw. de Koning: ovbssterrenrijk@outlook.com