MR en OV

=

Medezeggenschapsraad (MR) en oudervereniging (OV)

 

Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid ligt bij de directie.
Omdat het beleid leerkrachten, leerlingen en hun ouders/verzorgers direct of indirect aangaat, overlegt de directie met de medezeggenschapsraad (MR) en vraagt hun mening, advies of instemming. De MR bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten (3) en ouders (3).
De voorzitter van de MR is Wendy Meels: wendymeels@triadescholen.nl

De oudervereniging (OV) organiseert in samenwerking en overleg met de leerkrachten gedurende het hele schooljaar activiteiten zoals bijvoorbeeld de sinterklaas- en kerstviering, carnaval, het schoolfeest, het maken van schoolfoto’s, assistentie bij schooluitstapjes, het verkeersexamen en het luizenpluizen. De contactpersoon vanuit het team is Gaby v/d Broeck: gabyvanderbroeck@triadescholen.nl