BSO en peuterspeelzaal

=

Peuterspeelzaal: Behalve basisonderwijs bieden we in ons gebouw ook peuterwerk voor kinderen van 2½ tot 4 jaar. Dit wordt verzorgd door de ‘De Kleine Beer’. De Kleine Beer is een onderdeel van de organisatie Spelenderwijs.

Met het specifieke peuteraanbod stimuleert ‘’De Kleine Beer’ de verschillende ontwikkelingsgebieden van de peuters. Bijvoorbeeld de taalontwikkeling, rekenontwikkeling, sociale ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Er wordt gewerkt met thema’s die aansluiten op de leefwereld van peuters en gebruiken gecertificeerde methodes en thema’s die af worden gestemd op het programma van Basisschool Sterrenrijk.

BSO Sterrenrijk: Buitenschoolse opvang Sterrenrijk bevindt zich inpandig in onze basisschool. Het is een kleinschalige BSO, waardoor veel persoonlijk contact met zowel de kinderen als de ouders mogelijk is. Huiselijkheid en gezelligheid staat hoog in het vaandel, zodat kinderen op een ongedwongen manier kunnen afschakelen.
Bij de voorschoolse opvang, naschoolse opvang en buitenschoolse opvang worden kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar buiten schooltijden opgevangen in een knusse, huiselijke ruimte in het gebouw. Natuurlijk worden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd.