SOP

=

Het SOP is een handvat voor ouders, leraren en school – om  vorm te geven aan passend onderwijs. Het SOP biedt houvast bij het beoordelen of een school in staat is om onderwijsondersteuning voor een leerling te bieden en speelt een belangrijke rol bij de toelating van leerlingen op school. In het wettelijk kader is vastgesteld dat het ondersteuningsprofiel minstens eenmaal in de vier jaar door de directie wordt vastgesteld.

Binnenkort meer informatie.