Positief pedagogisch handelen

=

Positive Behavior Support (PBS)

Wij zetten schoolbreed PBS in voor een positieve, sociale schoolomgeving die voorspelbaar en duidelijk is voor leerlingen, ouders en teamleden. PBS is gericht op het versterken van gewenst gedrag bij leerlingen. De benadering helpt ons bij het scheppen van een positieve, pedagogische omgeving en het behalen van optimale resultaten voor zowel sociaal gedrag als voor het leren.

=

Respectprotocol

In het respectprotocol ligt het gewenste gedrag van leerlingen, ouders en teamleden vast. Respectvolle omgang met elkaar is voor ons veel breder dan alleen het bestrijden van pesten. We spreken daarom bewust niet meer van een pestprotocol.
In het respectprotocol zijn onze schoolregels opgenomen. Samen met kinderen en ouders werken we zo aan een school waar iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt.

Bij respectvol omgaan met elkaar hoort ook dat je respectloos gedrag niet accepteert of tolereert. We vragen aan onze leerlingen en ouders om respectloos gedag te melden bij de leerkracht, bij onze respectcoördinator mr. Hendriks of bij schoolcontactpersoon mw. Meuffels.