Bestuur

=

Onze school is een van de 7  basisscholen van Triade. We werken allemaal volgens het motto van Triade:

“Omdat elk kind telt”. Triadescholen willen elk kind een uitdagende en veilige leeromgeving bieden. We zien ouders als partners bij het onderwijs en onszelf als partners in de opvoeding. Aan dit partnerschap wordt op de Triade scholen op verschillende manieren vormgegeven. Partnerschap betekent ook elkaar informeren en interesse hebben in elkaars meningen en opvattingen. Scholen van Triade nodigen u uit om op deze manier als partners aan de slag te gaan. 

 

Onze leidraad is ”van leiden naar loslaten”. De kwaliteit van het schoolteam is essentieel voor de kwaliteit van ons onderwijs en zorg. Deze zijn niet los te denken van de maatschappelijke ontwikkelingen en voor Triade zijn de scholen dan ook onlosmakelijk verbonden met de wijk.  

Triade geeft kinderen de ruimte zich te ontwikkelen en daagt ze ook uit datgene te bereiken wat voor hem of haar mogelijk is. Belangrijk hierbij is plezier hebben en houden in school en wat daar wordt aangeboden. 

 

Meer informatie: www.stichtingtriade.nl

Triade is bereikbaar via telefoonnummer 046 – 47 89 320.