Regeling bij ziekte en verlof

=

Leerplicht

Op het moment dat uw kind 5 jaar wordt, is zij/hij leerplichtig en verwachten wij uw kind elke dag op school, tenzij zij/hij ziek is.

Is uw kind jonger dan 5, dan is er nog geen leerplicht. Wij rekenen natuurlijk wel elke dag op uw kind, dus kan zij/hij eens een dagje niet naar school komen, dan vragen we u om dat bij de leerkracht te melden. Een aanvraag voor langer verlof kunt u alleen doen via de directeur.  

=

Verlofaanvraag

Extra verlof buiten de schoolvakanties is gebonden aan strikte, landelijke regels en is alleen toegestaan bij ‘zwaarwegende omstandigheden’. Extra vakantieverlof is alleen mogelijk als (een van de) ouders/verzorgers geen vakantie kan opnemen binnen de vakantieperiode. In alle gevallen van extra verlof hebben we originele bewijsstukken nodig die de aanvraag ondersteunen. Denk dan aan een huwelijksaankondiging, een bewijs van overlijden of een verklaring van de werkgever.  

De aanvraagformulieren voor extra verlof vindt u op deze website. Ook zijn ze verkrijgbaar bij de directeur.

De volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen en bewijsstukken, kunt u alleen inleveren bij de directeur van de school.

De directeur neemt op basis van de wet- en regelgeving een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen.

Als een aanvraag voor verlof meer dan 10 schooldagen betreft, sturen we de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar. Deze neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.

Voor meer informatie over leerplicht en verlof kunt u terecht bij het Regionaal Bureau Leerplichtzaken van de gemeente Sittard-Geleen, tel: 046 4777492  Website:  rbl-westelijkemijnstreek@sittard-geleen.nl