Verlof en afwezigheid

=

Leerplicht
Op het moment dat uw kind 5 jaar wordt, is zij/hij leerplichtig en verwachten wij uw kind elke dag op school, tenzij zij/hij ziek is.

Indien u extra verlof nodig heeft dient u een formulier in te vullen. Deze kunt u afhalen bij de directie van de school of via de volgende link. (VERLOFFORMULIER)

Om tijd te creëren voor overleg of een eventuele bezwaarprocedure, moet een verlofaanvraag ruim van tevoren bij de directie van de school binnen zijn. Van deze regel kan alleen worden afgeweken indien er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Meer informatie betreffende dit onderwerp is te lezen in de algemene schoolgids.