Schooltijden

}

Elk dagdeel start met een inloopmoment van 10 minuten. De deuren gaan ‘s morgens open om 8.35 uur en ‘s middags om 13.20 uur. De leerkracht is dan in de klas en de kinderen kunnen rustig aan hun dagdeel beginnen.  Om 8.45 uur en 13.30 uur begint het programma voor alle kinderen.