Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek

=

Basisschool Sterrenrijk valt onder het samenwerkingsverband(SWM) Westelijke Mijnstreek. Het SWV wil inhoudelijk sterk onderwijs aanbieden voor iedere leerling passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden, ononderbroken en zo thuisnabij mogelijk. Het is onze ambitie om binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis)onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Voor meer informatie het samenwerkingsverband, zie: Passend Onderwijs Zuid : Westelijke Mijnstreek | PO 3104 Westelijke Mijnstreek (swvpowestelijkemijnstreek.nl)