RIJK Onderwijs

Ontwikkelrijken

b

Ontwikkelrijken

Wat zijn ontwikkelrijken?

Voor de kernvakken rekenen, taal en (technisch en begrijpend) lezen krijgt elk kind een aanbod op niveau in de ontwikkelrijken: rekenrijk, taalrijk en leesrijk. We clusteren de leerlingen per kernvak op basis van hun ontwikkeling. 
Elk kind ontwikkelt zich op een eigen manier. We gaan daarom uit van ontwikkelingslijnen en spreken niet van achterstanden of voorsprongen.

b

Leren is meer dan ‘zitten en luisteren’

Leren is meer dan ‘zitten en luisteren’

Kinderen leren nog meer door ervaren, doen, onderzoeken, delen, bewegen en beleven. Dit maakt onderdeel uit van het aanbod binnen de ontwikkelrijken. We bieden de leerlijnen en ontwikkeldoelen aan in aaneengesloten dagdelen. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen voldoende tijd en gelegenheid hebben om zich kennis en vaardigheden eigen te maken, doelen te bereiken en te komen tot concentratie en verdieping. We gebruiken hierbij moderne onderwijsmethodes en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT en technologie.

b

Respect, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

Wij werken vanuit respect voor ieders eigenheid en verwachten dit ook van onze leerlingen en hun ouders.
Daarnaast zijn zelfstandigheid en verantwoordelijkheid belangrijke waarden. Het ontwikkelen en stimuleren van de respectvolle omgang en zelfstandigheid start zodra het kind de basisschool binnenkomt. We leren het kind om zich medeverantwoordelijk te voelen voor de eigen ontwikkeling en het niet-verstoren van andermans ontwikkeling. Ouders zien we als educatief partners en betrekken we bij ons onderwijs en aanbod.

|

Wat vinden leerlingen van onze school

Loes

De juffen zijn lief (4 jaar)

Pien

Wij spelen heel leuk en ik heb veel vrienden en vriendinnen (4 jaar)

 

Karo

Ik vind de juffen aardig en spelling vind ik het leukst. En ik vind de schoolbeloningen leuk. (7 jaar)

Fay

Ik vind het een compliment dat ze twee pleinen hebben: een voor kleine kinderen en een voor grote (6 jaar)

Karlos

We verdienen veel sterren

Froukje

Ik vind dat deze school leuk is en er zijn ook veel meesters en juffen grappig. (11 jaar)

Inske

Ik vind het een leuke, vriendelijke en gezellige school. Met het overblijven worden er genoeg binnenactiviteiten gedaan. (11 jaar)

Bonito

Het is best een leuke school want er wordt niet gepest en dat is goed (11 jaar)

Joey

Ik vind het niet leuk maar súperleuk!! En ik vind dat er goede uitleg wordt gegeven en ik leer veel. Ik ben blij dat ik hier ben (12 jaar)