Ouder-betrokkenheid

=

Ieder kind ontwikkelt zich anders en die ontwikkeling wordt beïnvloed door de wisselwerking tussen hersenontwikkeling en stimulans uit de omgeving: de school én de thuisomgeving. Wij werken daarom met ouders samen op basis van (educatief) partnerschap. De ontwikkelingsmogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van de leerling staan centraal in de gesprekken en overlegmomenten met ouders, evenals de begeleidingsmogelijkheden die wij als school hebben.

Het aantal overlegmomenten met ouders is afhankelijk van de ontwikkeling van het kind en de begeleidingsvragen die daarbij ontstaan voor ouders of school.
Voor de reguliere oudergesprekken, die 2x per jaar plaatsvinden, nodigen we ouders/verzorgers via Isy uit, waarna zij digitaal kunnen inschrijven. Ouders/verzorgers die tussentijds behoefte hebben aan extra gesprekken, kunnen rechtstreeks een afspraak maken met de leerkracht.

Leerlingen kunnen deelnemen aan bepaalde gesprekken tussen school en ouders/verzorgers. Uiteraard zijn de gesprekken waar leerlingen bij aanwezig zijn ‘op maat’ en zijn er ook gesprekken met ouders/verzorgers waarbij het kind (geheel of gedeeltelijk) niet aanwezig kan zijn.