Ouderbijdrage

p

De ouderbijdrage is dit schooljaar door de MR vastgesteld op € 15,- per kind per jaar. Deze bijdrage gebruikt de oudervereniging voor het organiseren van de extra activiteiten en vieringen, zoals bijvoorbeeld sinterklaas, kerst, carnaval en sport- en spellendag.

Voor het schoolreisje voor groep 1 t/m 7 en het kamp van groep 8 vragen we een aparte bijdrage. Deze verschilt per activiteit, bestemming en groep/bouw.

In verband met de coronacrisis in 2019-2020 hebben veel activiteiten dat jaar geen doorgang kunnen vinden. De  ouderbijdrage die hierdoor niet gebruikt is, schuift door naar schooljaar 2020-2021. Alle ouders ontvangen eind september 2020 een mail over deze verrekening en welk bedrag dan eventueel nog aanvullend van ouders gevraagd wordt.

Hoewel het betalen van de ouderbijdrage vrijwillig is, zijn wij als school bij het financieren van deze activiteiten volledig afhankelijk van uw bijdrage.

Heeft u vragen over de betaling van de ouderbijdrage, dan kunt u zich wenden tot de directeur van school of tot de voorzitter van de Oudervereniging.