Ouderbijdrage

p

De ouderbijdrage wordt door de MR vastgesteld en bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag. Het vaste deel bedraagt € 15,- per kind per jaar en wordt gebruikt voor het organiseren van de extra activiteiten en vieringen, zoals bijvoorbeeld sinterklaas, kerst, carnaval en sport- en spellendag.

Het variabele bedrag verschilt per jaar en is bedoeld voor het schoolreisje voor groep 1 t/m 7 en het kamp van groep 8. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de activiteit en de bestemming van het schoolreisje of kamp; dat kan per groep en per jaar verschillen. 

Eind september wordt duidelijk wat het variabele bedrag is en ontvangen ouders schriftelijk een betaalverzoek. Hoewel het betalen van de ouderbijdrage vrijwillig is, zijn wij als school voor het financieren van deze activiteiten volledig afhankelijk van uw bijdrage.

In verband met de coronacrisis in 2019-2020 hebben veel activiteiten dat jaar geen doorgang kunnen vinden. De  ouderbijdrage die hierdoor niet gebruikt is, schuift door naar schooljaar 2020-2021. Ouders ontvangen eind september 2020 een mail over deze verrekening en welk bedrag dan eventueel nog aanvullend van ouders gevraagd wordt.

 Heeft u vragen over de betaling van de ouderbijdrage, dan kunt u zich wenden tot de directeur van school.