Ouderbijdrage

p

De vrijwillige ouderbijdrage wordt door de MR vastgesteld en wordt gebruikt voor het organiseren van extra activiteiten en vieringen, zoals bijvoorbeeld sinterklaas, kerst, carnaval, sport- en spellendag en het schoolreisje of kamp. 

De bestemming van het schoolreisje bepaalt uiteindelijk de hoogte van de ouderbijdrage: groep 1 en 2 gaan naar een goedkopere bestemming dan de groepen 3 t/m 8. 

Voor schooljaar 2022-2023 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 27,50 voor de groepen 1 en 2 en € 35,00 voor de groepen 3 t/m 8. Daarnaast vragen we aan de ouders van leerlingen in groep 8 nog een aanvullend bedrag voor het meerdaagse schoolkamp. 

Eind september ontvangen ouders schriftelijk een betaalverzoek. Hoewel het betalen van de ouderbijdrage vrijwillig is en wij geen kinderen willen uitsluiten, zijn wij als school voor het financieren van deze activiteiten volledig afhankelijk van uw bijdrage.

Heeft u vragen over de betaling van de ouderbijdrage, dan kunt u zich wenden tot de directeur van school.