Ouderbijdrage

p

De ouderbijdrage is dit schooljaar door de MR vastgesteld op € 15,- per kind per jaar. Deze bijdrage gebruikt de oudervereniging voor het organiseren van de extra activiteiten en vieringen, zoals bijvoorbeeld sinterklaas, kerst, carnaval en sport- en spellendag.

Voor het schoolreisje voor groep 1 t/m 7 en het kamp van groep 8 vragen we een aparte bijdrage. Deze verschilt per activiteit, bestemming en groep/bouw.  

Hoewel het betalen van de ouderbijdrage vrijwillig is, zijn wij als school bij het financieren van deze activiteiten volledig afhankelijk van uw bijdrage.

Heeft u vragen over de betaling van de ouderbijdrage, dan kunt u zich wenden tot de directeur van school of tot de voorzitter van de Oudervereniging.