Missie / visie

Missie/visie

b

Eigentijds onderwijsconcept

Eigentijdse onderwijsvisie

Alle kinderen zijn anders: in mogelijkheden, talenten, tempo, interesses en leerstijlen.
Onze onderwijsvisie “RIJK onderwijs” gaat uit van deze verschillen. Hierdoor ontstaan kansen voor alle kinderen. RIJK onderwijs staat voor: aansprekend, samenhangend en eigentijds onderwijs op eigen niveau. 

b

De gemiddelde leerling bestaat niet

De gemiddelde leerling bestaat niet

We richten ons op de individuele mogelijkheden van onze leerlingen. Kinderen krijgen dus onderwijs ‘op maat’. Dat gebeurt door instructie, begeleiding en coaching door de leerkrachten en door samenwerking van leerlingen met elkaar.

b

Werken in ontwikkelrijken

Werken in ontwikkelrijken

Alle leerlingen hebben hun eigen vaste groep met hun vaste leerkracht(en). De vakgebieden bieden we aan binnen de ontwikkelrijken Rekenrijk (rekenen), Taalrijk (Nederlands en Engels), Leesrijk (technisch lezen en begrijpend lezen), Wereldrijk (wereldoriëntatie, techniek, burgerschap), Fantasierijk (creatieve en culturele ontwikkeling) en Actierijk (gymnastiek). In de ontwikkelrijken is er volop aandacht voor de verschillende ontwikkelniveaus en werken we met samenwerkend leren, bewegend leren en cooperatieve werkvormen. Voor de zelfstandige verwerking en inoefening van aangeboden kennis en vaardigheden is er Werkrijk.   

|

Wat vinden ouders van onze school

“Dankzij PBS (positive behaviour support) gaat iedereen op school heel positief en respectvol met de kinderen om. Er heerst een erg fijne sfeer.” – Moeder van 3 leerlingen.

“Wij zijn vorig jaar verhuisd en de oudste twee zitten sinds die tijd hier. Ze gaan nu graag naar school. Dat scheelt ’s morgens een heleboel gedoe met opstaan!” – Vader van 2 leerlingen.

“De leerkrachten zijn kundig en betrokken. Je merkt dat ze echt begaan zijn met de kinderen.” – Moeder van 2 leerlingen.

Ik kan na schooltijd altijd terecht bij de leerkracht met mijn vragen; ze neemt de tijd voor me.” – Moeder van 1 leerling.