RIJK Onderwijs

RIJK Onderwijs

b

Eigentijds onderwijsconcept

Eigentijdse onderwijsvisie

Alle kinderen zijn anders: in mogelijkheden, talenten, tempo, interesses en leerstijlen.
Onze onderwijsvisie “RIJK onderwijs” gaat uit van deze verschillen. Hierdoor ontstaan kansen voor alle kinderen. RIJK onderwijs staat voor: aansprekend, samenhangend en eigentijds onderwijs op eigen niveau. Met ingang van schooljaar 2019-2020 brengen we deze visie in praktijk.

b

De gemiddelde leerling bestaat niet

De gemiddelde leerling bestaat niet

We richten ons op de individuele mogelijkheden van onze leerlingen. Kinderen krijgen dus onderwijs ‘op maat’. Dat gebeurt door instructie, begeleiding en coaching door de leerkrachten en door samenwerking van leerlingen met elkaar.

b

Werken in ontwikkelrijken

Werken in ontwikkelrijken

Alle leerlingen delen we op basis van leeftijd in groepen in, met hun vaste leerkracht(en). Daarnaast werken we met ontwikkelrijken voor de verschillende vakken. Voor de kernvakken (rekenrijk, taalrijk en leesrijk) gebeurt dit op verschillende niveaus. 
Elke dag start en eindigt in de groep, waar tijd is voor planning, evaluatie, verwerking en ‘vieren’. Ook vakken als wereldoriëntatie, Engels, techniek en mediawijsheid (wereldrijk), creatieve vakken (fantasierijk) en gymnastiek (actierijk) bieden we aan in de groep. 

|

Wat vinden ouders van onze school

“Dankzij PBS (positive behaviour support) gaat iedereen op school heel positief en respectvol met de kinderen om. Er heerst een erg fijne sfeer.” – Moeder van 3 leerlingen.

“Wij zijn vorig jaar verhuisd en de oudste twee zitten sinds die tijd hier. Ze gaan nu graag naar school. Dat scheelt ‘s morgens een heleboel gedoe met opstaan!” – Vader van 2 leerlingen.

“De leerkrachten zijn kundig en betrokken. Je merkt dat ze echt begaan zijn met de kinderen.” – Moeder van 2 leerlingen.

Ik kan na schooltijd altijd terecht bij de leerkracht met mijn vragen; ze neemt de tijd voor me.” – Moeder van 1 leerling.