Passende ondersteuning

Alle scholen in het gebied van het samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek hebben een zelfde standaard voor de basisondersteuning. Alle scholen kunnen dus tot op bepaald niveau verschillen tussen kinderen begeleiden. Onder basisondersteuning valt bijvoorbeeld dat scholen onderwijs kunnen bieden aan leerlingen met een verschillend werktempo of niveau en aan leerlingen met een taalachterstand of met dyslexie.

Extra ondersteuning
Als een kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft die buiten de basisondersteuning valt, geeft het schoolondersteuningsprofiel van elke school aan welke begeleiding de school kan bieden.
In ons schoolondersteuningsprofiel leest u wat wij bieden aan basisondersteuning en wat onze extra ondersteuning inhoudt.